Miért nem jó a szlovákoknak a nyelvtörvény?

Számos fórum tárgyalta már, hogy a szlovákiai magyarok számára miért káros a hatályba lépett nyelvtörvény. Ezért most azzal próbálunk foglalkozni, hogy miért káros az ilyen szabályozás a többségi szlovák nemzetre nézve. Kezdjük egy szabadelvű maximával: az állam jobb, ha minél kevesebb dolgot szabályoz. Így van ez a nyelvhasználattal is.

Ez a törvény:

- növeli az állam hatalmát, a bürokraták, poltikusok lehtőségeit, hogy céljaik elérése érdekében, hatalmuk megőrzése, növelése érdekében a élet minél több területén beleszóljanak az ember életébe.

- azt a téves képzetet erősíti az emberekben, hogy az állam és politikusok írott törvényekkel minden problémát megoldhatnak. Holott az emberi viselkedést, emberi viszonyokat számtalan, íratlan szabály, szokás szabályozza szinte észrevétlenül, sokszor sokkal hatékonyabban, mint az igencsak látható törvényhozáson keresztül megnyilvánuló állami hatalom.

- tekintettel a törvény jellegére (nyelvhasználatot szabályoz), annak definíciói nem pontossak, és nem is lehetnek soha pontossak, ezért túl széles értelmezést tesznek lehetővé. Ezzel vissza lehet élni mindkét oldalon. A bibi viszont az, hogy az államnak törvényei értelmezéseinél mindig nagyobb a mozgásterülete, mint az egyénnek. Egy analógia az adószabályok világából: egy nem pontos definíció az adótörvényben millió eurók sorsát kérdőjelezi meg, melegágya az adócsalásnak, de ugyanúgy az állami igyekezetnek, hogy az illegalitás határán minél több pénzt seperjen be az adófizetőktől. Akik inkább fiztenek, mintsem hosszadalmas procedúrákon, pereken keresztül szerezzenek érvényt igazuknak.

Éppen ezért egy nyelvi jogsértésen kapott egyénnek inkább korlátozotabbak a lehetőségei, mint a jogászokkal és procedurális eljárásokban tapasztalt bürokratákkal felvértezett minisztériumnak egy jogértelmezési vitában. Az egyénnek racionálisabb visszavonulót fújnia és beismerni, hogy jogot sértett. Nem kell leírni, hogy ez hosszabb távon mihez vezethet...

- hátrányos lehet a szlovák-lengyel, szlovák-ukrán viszonyra, legalábbis a Dunajec partjairól már érkeznek az elégedetlenkedő hangok. Bár elképzelhető, hogy a törvény betartatását a behajtók inkább a magyarok lakta területeken fogják komolyabban venni, semmint a guraloknál vagy ruszinoknál. Ez egyrészt etnikai alapon formálódó kettős mércét jelent: deformálja az állami hivatalnok morális integritását, más szóval különbséget fog tenni egyenlő és egyenlőbbek között. Másrészt, ha a szlovákok és nem magyar nemzetiségűek idővel úgy látják, hogy a törvény elsősorban a "magyarok ellen van", ez deformálhatja a jogtudatukat, más törvények megartásának/betartásának tudatát.

- része a 2006 óta tartó megtévesztő-shownak. Eltereli a figyelmet más, nehéz problémákról - ebben a szlovákiai magyarok akaratlanul asszisztálnak. Tematizálja a közbeszédet, mely ezzel foglalkozik, nem a sokkal komolyabb ügyekkel.

- mivel a "jó kormányzás" nem ilyen praktikákról híres, ellehetleníti annak kultiválását, fejlődését, a szlovák jogkultúra zsákutcás irányt vesz.

*

Végezetül: lehet uniformizált szlovák nemzetállapot építeni, és ebben a nyelvtörvény tökéletes eszköz. Láttatni kell ezért a szlovákokkal ennek az uniformizáltságnak a hátrányait és veszélyeit. Éveink súlyán és szövetséges-keresési igyekezetünk sikerén fog múlni fog minden.


Korábbi kapcsolódó írások:

Rendőri fellépésekről

Feltámasztott jogi hullák

Nincsenek megjegyzések: